[RAR] Tiết 57: Thấu kính mỏng (tt) 11CB (Võ Văn Thanh)

Võ Văn Thanh Upload ngày 26/03/2009 20:50

File Tiết 57: Thấu kính mỏng (tt) 11CB (Võ Văn Thanh) RAR thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Mắt và dụng cụ quang của Võ Văn Thanh liên quan đến thau kinh mong, bai giang dien tu, vo van thanh, Tiết 57: Thấu kính mỏng (tt) 11CB (Võ Văn Thanh).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 26/03/2009 và cho đến giờ nó được tải về 970 lượt.


Tiết 57: Thấu kính mỏng (tt) 11CB (Võ Văn Thanh)