[PPS] Các bức ảnh kì vĩ về trái đất chụp từ vệ tinh

Trần Triệu Phú Upload ngày 28/03/2009 12:03

File Các bức ảnh kì vĩ về trái đất chụp từ vệ tinh PPS thuộc chuyên mục Ebook Thiên văn, Vũ trụ học của Trần Triệu Phú liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 28/03/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,654 lượt.


Các bức ảnh kì vĩ về trái đất chụp từ vệ tinh

Các bức ảnh kì vĩ về trái đất chụp từ vệ tinh


Xem trước tài liệu