[PDF] A First Course In String Theory-Zwiebach, Barton

collection Upload ngày 29/03/2009 19:55

File A First Course In String Theory-Zwiebach, Barton PDF thuộc chuyên mục Các mũi nhọn cơ bản của Vật lý học đương đại của collection liên quan đến String Theory, ebook, Zwiebach, Barton, A First Course In String Theory-Zwiebach, Barton.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 29/03/2009 và cho đến giờ nó được tải về 729 lượt.


A First Course In String Theory-Zwiebach, Barton

Series String theory


Xem trước tài liệu A First Course In String Theory-Zwiebach, Barton