[PDF] Bài toán ghép nối con lắc

Thangbh Upload ngày 06/01/2013 15:21

File Bài toán ghép nối con lắc PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Thangbh liên quan đến Bài toán, ghép nối, con lắc, Bài toán ghép nối con lắc.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 06/01/2013 và cho đến giờ nó được tải về 590 lượt.


Bài toán ghép nối con lắc
ghep-noi-con-lac.thuvienvatly.com.1fc15.pdf

Chu kỳ, tần số dao động của con lắc đơn, con lắc lò xo khi có sự ghép nối 


Xem trước tài liệu Bài toán ghép nối con lắc