[PPT] Bài 59 - Mặt trời. Hệ Mặt trời (Phạm Thị Phượng, THPT Lý Tự Trọng)

Phạm thị Phượng Upload ngày 31/03/2009 07:34

File Bài 59 - Mặt trời. Hệ Mặt trời (Phạm Thị Phượng, THPT Lý Tự Trọng) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Từ vi mô đến vĩ mô của Phạm thị Phượng liên quan đến mat troi, he mat troi, vu tru, vi mo, bai giang, pham thi phuong, Bài 59 - Mặt trời. Hệ Mặt trời (Phạm Thị Phượng, THPT Lý Tự Trọng).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 31/03/2009 và cho đến giờ nó được tải về 3,059 lượt.


Bài 59 - Mặt trời. Hệ Mặt trời (Phạm Thị Phượng, THPT Lý Tự Trọng)


Xem trước tài liệu Bài 59 - Mặt trời. Hệ Mặt trời (Phạm Thị Phượng, THPT Lý Tự Trọng)