[PPT] Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử

Nguyễn Thị Cẩm Nhung Upload ngày 08/01/2013 19:52

File Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất khí của Nguyễn Thị Cẩm Nhung liên quan đến Cấu tạo chất, Thuyết động học phân tử, Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 08/01/2013 và cho đến giờ nó được tải về 1,584 lượt.


Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử
bai-giang-cau-tao-chat.thuvienvatly.com.fa475.ppt


Xem trước tài liệu Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử