[PPT] Chuyển động thẳng biến đổi đều

Upload ngày 01/03/2008 22:49

File Chuyển động thẳng biến đổi đều PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Động học chất điểm của liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 01/03/2008 và cho đến giờ nó được tải về 2,150 lượt.


Chuyển động thẳng biến đổi đều


Xem trước tài liệu