[PDF] Thermodynamics and Heat Powered Cycles

Chih Wu Upload ngày 02/04/2009 09:10

File Thermodynamics and Heat Powered Cycles PDF thuộc chuyên mục Kho ebook vật lý ứng dụng của Chih Wu liên quan đến Thermodynamics, Heat Powere, Cycle, ebook, Thermodynamics and Heat Powered Cycles.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 687 lượt.


Thermodynamics and Heat Powered Cycles


Xem trước tài liệu Thermodynamics and Heat Powered Cycles