[RAR] Bài 36 - Sự nở vì nhiệt của vật rắn (Lê Thái Trung)

Le Thai Trung Upload ngày 02/04/2009 08:31

File Bài 36 - Sự nở vì nhiệt của vật rắn (Lê Thái Trung) RAR thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất rắn và chất lỏng của Le Thai Trung liên quan đến no vi nhiet, no dai, no khoi, bai giang dien tu, le thai trung, Bài 36 - Sự nở vì nhiệt của vật rắn (Lê Thái Trung).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 4,204 lượt.


Bài 36 - Sự nở vì nhiệt của vật rắn (Lê Thái Trung)

BGĐT chương trình chuẩn 10, biên soạn trên PowerPoint kết hợp Violet 1.5 và Flash.