[PPT] Sự dính ướt. Hiện tượng mao dẫn (Bùi Ngọc Ngữ)

Bùi ngọc Ngữ Upload ngày 07/04/2009 06:38

File Sự dính ướt. Hiện tượng mao dẫn (Bùi Ngọc Ngữ) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất rắn và chất lỏng của Bùi ngọc Ngữ liên quan đến dinh uot, khong dinh uot, hien tuong, mao dan, bai giang, bui ngoc ngu, Sự dính ướt. Hiện tượng mao dẫn (Bùi Ngọc Ngữ).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 2,519 lượt.


Sự dính ướt. Hiện tượng mao dẫn (Bùi Ngọc Ngữ)


Xem trước tài liệu Sự dính ướt. Hiện tượng mao dẫn (Bùi Ngọc Ngữ)