[PDF] Nonlinear Waves: Classical and Quantum Aspects

Fatkhulla Kh. Abdullaev & Vladimir V. Konotop Upload ngày 05/04/2009 12:15

File Nonlinear Waves: Classical and Quantum Aspects PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý lượng tử của Fatkhulla Kh. Abdullaev & Vladimir V. Konotop liên quan đến nonlinear wave, classical, quantum, ebook, hiepkhachquay, Nonlinear Waves: Classical and Quantum Aspects.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 05/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 688 lượt.


Nonlinear Waves: Classical and Quantum Aspects

NATO Science Series


Xem trước tài liệu Nonlinear Waves: Classical and Quantum Aspects