[PDF] Four lectures on Wave mechanics by Erwin Shrodinger

Rolling in-the Wind Upload ngày 06/02/2013 08:05

File Four lectures on Wave mechanics by Erwin Shrodinger PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý lượng tử của Rolling in-the Wind liên quan đến Four lectures, Wave mechanics, Erwin Shrodinger, Four lectures on Wave mechanics by Erwin Shrodinger..

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 06/02/2013 và cho đến giờ nó được tải về 256 lượt.


Four lectures on Wave mechanics by Erwin Shrodinger
four-lectures-on-wave-mechanics.thuvienvatly.com.7de1d.pdf

 Erwin Shrodinger - Four Lectures on Wave Mechanics

-Lâm Văn Sa Huỳnh-


Xem trước tài liệu Four lectures on Wave mechanics by Erwin Shrodinger.