[Word] Đề kiểm tra Sóng cơ, sóng âm (Trần Quốc Lâm)

tranquoclam Upload ngày 06/04/2009 07:35

File Đề kiểm tra Sóng cơ, sóng âm (Trần Quốc Lâm) Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của tranquoclam liên quan đến song co, song am, de trac nghiem, on tap, tran quoc lam, Đề kiểm tra Sóng cơ, sóng âm (Trần Quốc Lâm).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 06/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,939 lượt.


Đề kiểm tra Sóng cơ, sóng âm (Trần Quốc Lâm)

30 câu trắc nghiệm lý thuyết và bài tập ôn thi tốt nghiệp chương Sóng cơ học (có đáp án)

Mọi thắc mắc xin phản hồi.


Xem trước tài liệu Đề kiểm tra Sóng cơ, sóng âm (Trần Quốc Lâm)