[PDF] Lý thuyết hạt cơ bản (TS Phạm Thúc Tuyền)

GS-TS Phạm Thúc Tuyền Upload ngày 07/04/2009 06:24

File Lý thuyết hạt cơ bản (TS Phạm Thúc Tuyền) PDF thuộc chuyên mục Vật lý lý thuyết của GS-TS Phạm Thúc Tuyền liên quan đến ly thuyet, hat co ban, pham thuc tuyen, Lý thuyết hạt cơ bản (TS Phạm Thúc Tuyền).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 2,480 lượt.


Lý thuyết hạt cơ bản (TS Phạm Thúc Tuyền)

Đây là bản tiếng việt, tác giả GS-TS Phạm Thúc Tuyền, ĐHKHTN-ĐHQGHN


Xem trước tài liệu Lý thuyết hạt cơ bản (TS Phạm Thúc Tuyền)