[PPS] Kính lúp

Ho thanh hong Upload ngày 11/04/2009 20:21

File Kính lúp PPS thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Mắt và dụng cụ quang của Ho thanh hong liên quan đến kinh lup, bai giang, ho thanh long, Kính lúp.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,257 lượt.
Xem trước tài liệu Kính lúp