[Word] ÔN TẬP CHƯƠNG LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG (ÔN THI ĐẠI HỌC 2013)

Lưu Văn Tạo Upload ngày 26/02/2013 07:34

File ÔN TẬP CHƯƠNG LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG (ÔN THI ĐẠI HỌC 2013) Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng của Lưu Văn Tạo liên quan đến ÔN TẬP, LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG, ÔN TẬP CHƯƠNG LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 26/02/2013 và cho đến giờ nó được tải về 3,866 lượt.


ÔN TẬP CHƯƠNG LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG (ÔN THI ĐẠI HỌC 2013)
luyEn-kI-nAng-chUOng-lt-Anh-sAng-2013.thuvienvatly.com.8f32f.doc

Các câu trắc nghiệm trong tài liệu phù hợp với cấu trúc đề thi đại học năm 2013, dùng cho HS học sách cơ bản, không đưa vào các nội dung giảm tải, không có những nội dung ngoài SGK cơ bản. Học sinh lảm tốt những câu trên thì có thể đạt 80% số điểm của chương LTAS  (5 -> 6câu). Chúc thi đạt kết quả cao. T.T

 


Xem trước tài liệu ÔN TẬP CHƯƠNG LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG