[Word] GA bài Hiện tượng quang điện ngoài

TRANG VAN KHUYEN Upload ngày 26/02/2013 18:42

File GA bài Hiện tượng quang điện ngoài Word thuộc chuyên mục Bài giảng điện tử chương Lượng tử ánh sáng của TRANG VAN KHUYEN liên quan đến Hiện tượng, quang điện ngoài, GA bài Hiện tượng quang điện ngoài.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 26/02/2013 và cho đến giờ nó được tải về 881 lượt.


GA bài Hiện tượng quang điện ngoài
bai-43-hien-tuong-quang-dien-ngoai.thuvienvatly.com.881e1.doc


Xem trước tài liệu GA bài Hiện tượng quang điện ngoài