[PDF] Dual-Resonance Models

S. Mandelstam Upload ngày 08/04/2009 17:19

File Dual-Resonance Models PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý lượng tử của S. Mandelstam liên quan đến dual resonance, model, ebook, Dual-Resonance Models.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 08/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,877 lượt.


Dual-Resonance Models


Xem trước tài liệu Dual-Resonance Models