[PPS] Phản xạ toàn phần

nguyen quoc khanh Upload ngày 01/03/2013 20:22

File Phản xạ toàn phần PPS thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Phản xạ - Khúc xạ ánh sáng của nguyen quoc khanh liên quan đến Phản xạ toàn phần, Phản xạ toàn phần.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 01/03/2013 và cho đến giờ nó được tải về 2,316 lượt.


Phản xạ toàn phần
bai-giang-phan-xa-toan-phan.thuvienvatly.com.ca0f0.pps


Xem trước tài liệu Phản xạ toàn phần