[SWF] ẢNH CỦA VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH PHÂN KỲ

Nguyễn Văn Sơn Upload ngày 09/03/2013 18:18

File ẢNH CỦA VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH PHÂN KỲ SWF thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Nguyễn Văn Sơn liên quan đến ẢNH CỦA VẬT, TẠO BỞI THẤU KÍNH PHÂN KỲ, ẢNH CỦA VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH PHÂN KỲ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 09/03/2013 và cho đến giờ nó được tải về 2,003 lượt.


ẢNH CỦA VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH PHÂN KỲ
thi-nghiem-ao--thau-kinh-phan-ki.thuvienvatly.com.bb3bc.swf