[PPT] Chất lỏng. Hiện tượng căng bề mặt chất lỏng - 10NC (Phạm Thị Phượng)

Phạm thị Phượng Upload ngày 11/04/2009 16:02

File Chất lỏng. Hiện tượng căng bề mặt chất lỏng - 10NC (Phạm Thị Phượng) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất rắn và chất lỏng của Phạm thị Phượng liên quan đến chat long, hien tuong, cang be mat, bai giang, pham thi phuong, Chất lỏng. Hiện tượng căng bề mặt chất lỏng - 10NC (Phạm Thị Phượng).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,684 lượt.


Chất lỏng. Hiện tượng căng bề mặt chất lỏng - 10NC (Phạm Thị Phượng)


Xem trước tài liệu Chất lỏng. Hiện tượng căng bề mặt chất lỏng - 10NC (Phạm Thị Phượng)