[PDF] Hàm sóng và phương trình Schrodinger

Tran van phong Upload ngày 20/03/2013 08:46

File Hàm sóng và phương trình Schrodinger PDF thuộc chuyên mục Vật lý lý thuyết của Tran van phong liên quan đến Hàm sóng, phương trình Schrodinger, Hàm sóng và phương trình Schrodinger.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 20/03/2013 và cho đến giờ nó được tải về 1,767 lượt.


Hàm sóng và phương trình Schrodinger
cohocluongtu0899.thuvienvatly.com.e80db.pdf


Xem trước tài liệu Hàm sóng và phương trình Schrodinger