[PDF] Giải câu 140 trong tập trắc nghiệm - Phần dao động

Nguyễn Thế Thành Upload ngày 22/03/2013 08:01

File Giải câu 140 trong tập trắc nghiệm - Phần dao động PDF thuộc chuyên mục Tài liệu khác của Nguyễn Thế Thành liên quan đến Giải câu 140, trong tập trắc nghiệm, Phần dao động, Giải câu 140 trong tập trắc nghiệm - Phần dao động.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 22/03/2013 và cho đến giờ nó được tải về 527 lượt.


Giải câu 140 trong tập trắc nghiệm - Phần dao động
giai-cau-140-dao-dong-co.thuvienvatly.com.79dde.pdf

Có một số học sinh hỏi thầy bài này, vậy em nào thắc mắc thì xem lời giải nhé. 


Xem trước tài liệu Giải câu 140 trong tập trắc nghiệm - Phần dao động