[PDF] Photonic Crystals: From Theory to Practice

Steven G. Johnson Upload ngày 13/04/2009 18:56

File Photonic Crystals: From Theory to Practice PDF thuộc chuyên mục Kho ebook Vật lý tinh thể của Steven G. Johnson liên quan đến photonic crystal, theory, practice, crystal physics, Photonic Crystals: From Theory to Practice.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 13/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 715 lượt.


Photonic Crystals: From Theory to Practice


Xem trước tài liệu Photonic Crystals: From Theory to Practice