[PDF] Optical Properties of Photonic Crystals

Kazuaki Sakoda Upload ngày 13/04/2009 18:57

File Optical Properties of Photonic Crystals PDF thuộc chuyên mục Kho ebook Vật lý tinh thể của Kazuaki Sakoda liên quan đến Optical Propertie, Photonic Crystals, Optical Properties of Photonic Crystals.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 13/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 681 lượt.


Optical Properties of Photonic Crystals

Second Edition. With 107 Figures and 29 Tables


Xem trước tài liệu Optical Properties of Photonic Crystals