[PDF] Table of Isotopes by Richard B. Firestone

tqlamvl Upload ngày 29/03/2013 09:40

File Table of Isotopes by Richard B. Firestone PDF thuộc chuyên mục Ebook Vật lý hạt và năng lượng cao của tqlamvl liên quan đến Isotopes,Firestone, .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 29/03/2013 và cho đến giờ nó được tải về 297 lượt.


Table of Isotopes by Richard B. Firestone
isotopes-nuclear-table.thuvienvatly.com.fa9e9.pdf

  Dung lượng lớn (14.193 Trang, 124 MB) nên download hơi bị lâu. Kiên nhẫn nhé!

Table of Isotopes by Richard B. Firestone

  This work was supported by the Director, Office of Energy Research, Office of High Energy and Nuclear Physics, Nuclear Physics Division of the US Department of Energy under contract DE-AC03-76SF00098, subcontract LBL no. 4573810.


Xem trước tài liệu