[Word] Bài tập dao động điều hòa

Nguyễn Hải Dương Upload ngày 27/03/2013 18:42

File Bài tập dao động điều hòa Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Nguyễn Hải Dương liên quan đến Bài tập, dao động điều hòa, Bài tập dao động điều hòa.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 27/03/2013 và cho đến giờ nó được tải về 1,219 lượt.


Bài tập dao động điều hòa
1-xac-dinh-cac-dai-luong-dac-trung-trong-dao-dong-dieu-hoa.thuvienvatly.com.36a3b.doc


Xem trước tài liệu Bài tập dao động điều hòa