[Word] Các dạng bài tập thấu kính cơ bản (trắc nghiệm có đáp án)

honhanghi Upload ngày 29/03/2013 07:57

File Các dạng bài tập thấu kính cơ bản (trắc nghiệm có đáp án) Word thuộc chuyên mục Mắt và dụng cụ quang của honhanghi liên quan đến Các dạng bài tập, thấu kính, cơ bản, Các dạng bài tập thấu kính cơ bản.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 29/03/2013 và cho đến giờ nó được tải về 14,311 lượt.


Các dạng bài tập thấu kính cơ bản (trắc nghiệm có đáp án)
cAc-dAng-bAi-tAp-thAu-kInh.thuvienvatly.com.7ecaa.doc


Xem trước tài liệu Các dạng bài tập thấu kính cơ bản