[PDF] Trắc nghiệm (hơi) khó: Biên độ trong sóng cơ học

Phan Anh Nguyên Upload ngày 30/03/2013 07:35

File Trắc nghiệm (hơi) khó: Biên độ trong sóng cơ học PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Phan Anh Nguyên liên quan đến Trắc nghiệm, Biên độ, sóng cơ học, Trắc nghiệm (hơi) khó: Biên độ trong sóng cơ học.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 30/03/2013 và cho đến giờ nó được tải về 1,888 lượt.


Trắc nghiệm (hơi) khó: Biên độ trong sóng cơ học
46-bien-do-trong-song-co-so-1.thuvienvatly.com.e44e6.pdf

Trong các đề thi đại học và các đề thi thử gần đây thường khai thác triệt để mảng chuyên đề này. Các em chú ý ôn tập tốt.

PC.


Xem trước tài liệu Trắc nghiệm (hơi) khó: Biên độ trong sóng cơ học