[RAR] Vũ trụ trong một vỏ hạt - S.Hawking

Tác giả S.Hawking, người dịch Dạ Trạch Upload ngày 14/04/2009 07:17

File Vũ trụ trong một vỏ hạt - S.Hawking RAR thuộc chuyên mục Ebook Thiên văn, Vũ trụ học của Tác giả S.Hawking, người dịch Dạ Trạch liên quan đến vu tru, vo hat, stephen hawking, Vũ trụ trong một vỏ hạt - S.Hawking.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 14/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,015 lượt.


Vũ trụ trong một vỏ hạt - S.Hawking

“Vũ trụ trong một vỏ hạt” của tác giả S.Hawking, người dịch Dạ Trạch (datrach@gmail.com) là một cuốn sách cần thiết với tất cả chúng ta để hiểu vũ trụ chúng ta đang sống. Giống như cuốn sách “Lược sử thời gian” cuốn sách này truyền tải điều thú vị trong khoa học khi các bí mật tự tiết lộ bản thân chúng.