[PDF] Landau L.D., Lifshitz E.M. Course of Theoretical Physics. Vol. 04a. Quantum Electrodynamics

Landau L.D., Lifshitz E.M. Upload ngày 15/04/2009 14:03

File Landau L.D., Lifshitz E.M. Course of Theoretical Physics. Vol. 04a. Quantum Electrodynamics PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý lượng tử của Landau L.D., Lifshitz E.M. liên quan đến theoretical physics, quantum, electrodynamics, Landau L.D., Lifshitz E.M. Course of Theoretical Physics. Vol. 04a. Quantum Electrodynamics.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,169 lượt.


Landau L.D., Lifshitz E.M. Course of Theoretical Physics. Vol. 04a. Quantum Electrodynamics

Landau L.D., Lifshitz E.M. Course of Theoretical Physics. Vol. 04a. Quantum Electrodynamics

thuộc bộ sách gồm 10 tập của Landau L.D. and Lifshitz E.M.

Vol 4 được tách thành 2 phần 04a và 04b (vì dung lượng hơi bị lớn í mà)Xem trước tài liệu Landau L.D., Lifshitz E.M. Course of Theoretical Physics. Vol. 04a. Quantum Electrodynamics