[PPT] ĐL Hooke (Ngân Ninh)

Ngan Ninh Upload ngày 25/03/2009 11:23

File ĐL Hooke (Ngân Ninh) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Động lực học chất điểm của Ngan Ninh liên quan đến dinh luat hooke, ngan ninh, bai giang ly 10, ĐL Hooke (Ngân Ninh).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 25/03/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,243 lượt.


ĐL Hooke (Ngân Ninh)


Xem trước tài liệu ĐL Hooke (Ngân Ninh)