[PDF] Strengthening Mechanisms in Crystal Plasticity

A.S. Argon Upload ngày 16/04/2009 09:02

File Strengthening Mechanisms in Crystal Plasticity PDF thuộc chuyên mục Kho ebook Vật lý tinh thể của A.S. Argon liên quan đến Strengthening, Mechanisms, Crystal, Plasticity, Strengthening Mechanisms in Crystal Plasticity.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 16/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 707 lượt.


Strengthening Mechanisms in Crystal Plasticity


Xem trước tài liệu Strengthening Mechanisms in Crystal Plasticity