[Word] Đề ôn tập 12 năm 2009

Trang Upload ngày 16/04/2009 18:19

File Đề ôn tập 12 năm 2009 Word thuộc chuyên mục Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12 của Trang liên quan đến de thi thu, de luyen thi, trac nghiem, Đề luyện thi ĐH 2009.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 16/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 915 lượt.


Đề ôn tập 12 năm 2009

50 câu. Có đáp án.


Xem trước tài liệu Đề luyện thi ĐH 2009