[Word] [GA] Bài 51: Biến dạng cơ của vật rắn

Cẩm Tú Upload ngày 21/04/2013 09:46

File [GA] Bài 51: Biến dạng cơ của vật rắn Word thuộc chuyên mục Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao của Cẩm Tú liên quan đến Biến dạng cơ, vật rắn, Biến dạng cơ của vật rắn.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 21/04/2013 và cho đến giờ nó được tải về 942 lượt.


[GA] Bài 51: Biến dạng cơ của vật rắn
bai-51.thuvienvatly.com.ba6a4.doc

 

Vật lý 10 nâng cao - chương 6


Xem trước tài liệu Biến dạng cơ của vật rắn