[PDF] Problem Book Quantum Field Theory

Voja Radovanovic Upload ngày 17/04/2009 14:07

File Problem Book Quantum Field Theory PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý lượng tử của Voja Radovanovic liên quan đến Problem, Book, Quantum, Field Theory, Problem Book Quantum Field Theory.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 17/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 821 lượt.


Problem Book Quantum Field Theory

Hàng hot đây! Mình tìm trên thị trường để mua cuốn bài tập lý thuyết trường lượng tử bằng tiếng Việt ở các hiệu sách nhưng không có. Các bạn dùng đỡ cuốn tiếng anh này nhé!

 


Xem trước tài liệu Problem Book Quantum Field Theory