[PDF] 46 câu trắc nghiệm và 2 chủ đề về sóng dừng

Nguyễn văn Dân Upload ngày 01/05/2013 07:34

File 46 câu trắc nghiệm và 2 chủ đề về sóng dừng PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Nguyễn văn Dân liên quan đến 46 cau trắc nghiệm, 2 chủ đề, sóng dừng, 46 cau trắc nghiệm và 2 chủ đề về sóng dừng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 01/05/2013 và cho đến giờ nó được tải về 1,851 lượt.


46 câu trắc nghiệm và 2 chủ đề về sóng dừng
song-dung.thuvienvatly.com.32cbb.pdf


Xem trước tài liệu 46 cau trắc nghiệm và 2 chủ đề về sóng dừng