[RAR] Đề thi HK2 12NC -12CB (08-09) - Hà Văn Chính

HàvănChính Upload ngày 20/04/2009 10:56

File Đề thi HK2 12NC -12CB (08-09) - Hà Văn Chính RAR thuộc chuyên mục Đề kiểm tra vật lý 12 của HàvănChính liên quan đến de thi hoc ki, de kiem tra, ha van chinh, Đề thi HK2 12NC -12CB (08-09) - Hà Văn Chính.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 20/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,163 lượt.


Đề thi HK2 12NC -12CB (08-09) - Hà Văn Chính

Phiếu TN 40 Câu .Nên mã đề đánh số từ 1đến 40 .Lớp CB Và NC đều làm theo thứ tự từ 33 đến 40 của phần dành riêng cho ban mình đã học .