[PDF] Theory of Elasticity (Landau & Lifshitz)

Landau L.D., Lifshitz E.M. Upload ngày 23/04/2009 14:01

File Theory of Elasticity (Landau & Lifshitz) PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý căn bản của Landau L.D., Lifshitz E.M. liên quan đến theory, elasticity, landau, lifshitz, Theory of Elasticity (Landau & Lifshitz).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 23/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 751 lượt.


Theory of Elasticity (Landau & Lifshitz)

Tặng bạn huuha nè!

 


Xem trước tài liệu Theory of Elasticity (Landau & Lifshitz)