[PPT] Sao đôi (Binary stars)

Nguyễn Tấn Phát Upload ngày 15/05/2013 08:16

File Sao đôi (Binary stars) PPT thuộc chuyên mục Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar của Nguyễn Tấn Phát liên quan đến Sao đôi, Sao đôi.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/05/2013 và cho đến giờ nó được tải về 249 lượt.


Sao đôi (Binary stars)
nhom-4.thuvienvatly.com.497bd.ppt


Xem trước tài liệu Sao đôi