[PPTX] Lỗ đen (Black hole)

Nguyễn Tấn Phát Upload ngày 15/05/2013 08:14

File Lỗ đen (Black hole) PPTX thuộc chuyên mục Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar của Nguyễn Tấn Phát liên quan đến Lỗ đen, Lỗ đen.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/05/2013 và cho đến giờ nó được tải về 219 lượt.


Lỗ đen (Black hole)
black-hole.thuvienvatly.com.8a23e.pptx


Xem trước tài liệu Lỗ đen