[PPT] Big Bang

Nguyễn Tấn Phát Upload ngày 15/05/2013 08:15

File Big Bang PPT thuộc chuyên mục Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar của Nguyễn Tấn Phát liên quan đến Big Bang, Big Bang.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/05/2013 và cho đến giờ nó được tải về 260 lượt.


Big Bang
big-bang.thuvienvatly.com.684eb.ppt


Xem trước tài liệu Big Bang