[PDF] Chuyên đề 2: Dao động điều hòa của con lắc đơn

Giáp Văn Cường Upload ngày 17/05/2013 10:01

File Chuyên đề 2: Dao động điều hòa của con lắc đơn PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Giáp Văn Cường liên quan đến Dao động điều hòa, con lắc đơn, Dao động điều hòa của con lắc đơn.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 17/05/2013 và cho đến giờ nó được tải về 1,590 lượt.


Chuyên đề 2: Dao động điều hòa của con lắc đơn
chuyende2.thuvienvatly.com.bb9c5.pdf


Xem trước tài liệu Dao động điều hòa của con lắc đơn