[PPT] Mômen quay

Sưu tầm Upload ngày 13/04/2009 15:37

File Mômen quay PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Tĩnh học của Sưu tầm liên quan đến moment, momen quay, bai giang, vat li 10, Mômen quay.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 13/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,788 lượt.


Mômen quay

 


Xem trước tài liệu Mômen quay