[PDF] Landau L.D., Lifshitz E.M. Course of Theoretical Physics. Vol. 10. Physical Kinetics

Landau L.D., Lifshitz E.M. Upload ngày 24/04/2009 13:45

File Landau L.D., Lifshitz E.M. Course of Theoretical Physics. Vol. 10. Physical Kinetics PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý căn bản của Landau L.D., Lifshitz E.M. liên quan đến Theoretical Physic, Physical Kinetics, Landau L.D., Lifshitz E.M., Landau L.D., Lifshitz E.M. Course of Theoretical Physics. Vol. 10. Physical Kinetics.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 24/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,077 lượt.


Landau L.D., Lifshitz E.M. Course of Theoretical Physics. Vol. 10. Physical Kinetics

Landau L.D., Lifshitz E.M. Course of Theoretical Physics. Vol. 10. Physical Kinetics 

Tập cuối.

Nếu ai cần trọn bộ 10tập (định dạng jivu, rất nhẹ, 50Mb), liên hệ với mình theo ĐC mail: tqlamvl@yahoo.com

 


Xem trước tài liệu Landau L.D., Lifshitz E.M. Course of Theoretical Physics. Vol. 10. Physical Kinetics