[Word] Đề kiểm tra 1 tiết chương VI: Lượng tử ánh sáng - Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ - Hà Nội (Nguyễn Duy Hải)

lpredrum136 Upload ngày 27/04/2009 16:40

File Đề kiểm tra 1 tiết chương VI: Lượng tử ánh sáng - Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ - Hà Nội (Nguyễn Duy Hải) Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng của lpredrum136 liên quan đến de kiem tra, luong tu anh sang, lop 12, nguyen duy hai, Đề kiểm tra 1 tiết chương VI: Lượng tử ánh sáng - Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ - Hà Nội (Nguyễn Duy Hải).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 27/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 4,582 lượt.


Đề kiểm tra 1 tiết chương VI: Lượng tử ánh sáng - Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ - Hà Nội (Nguyễn Duy Hải)

Trình bày đẹp - Đề không có sai sót. Xem trước tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết chương VI: Lượng tử ánh sáng - Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ - Hà Nội (Nguyễn Duy Hải)