[PPT] Lăng kính (Hải Yến)

Hải Yến Upload ngày 27/04/2009 15:11

File Lăng kính (Hải Yến) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Mắt và dụng cụ quang của Hải Yến liên quan đến bai giang, lang kinh, hai yen, Lăng kính (Hải Yến).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 27/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 911 lượt.


Lăng kính (Hải Yến)

 


Xem trước tài liệu Lăng kính (Hải Yến)