[EXE] Mô phỏng Hệ Mặt trời

Science Fair Projects World Upload ngày 26/04/2009 16:19

File Mô phỏng Hệ Mặt trời EXE thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Science Fair Projects World liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 26/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,944 lượt.


Mô phỏng Hệ Mặt trời

Sau khi cài đặt, bạn sẽ có một hệ  Mặt trời với các tùy chọn để xem ở góc độ thích hợp nhất. Các hành tinh đều đang 'action' trong hành trình muôn thuở của chúng.