[PDF] Các hướng tư duy và phương pháp giải trong hình OXY - gv Thanh Tùng

shaorankun1305 Upload ngày 20/06/2013 23:38

File Các hướng tư duy và phương pháp giải trong hình OXY - gv Thanh Tùng PDF thuộc chuyên mục Toán học của shaorankun1305 liên quan đến Các hướng tư duy, phương pháp giải, hình OXY, Các hướng tư duy và phương pháp giải trong hình OXY - gv Thanh Tùng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 20/06/2013 và cho đến giờ nó được tải về 9,975 lượt.


Các hướng tư duy và phương pháp giải trong hình OXY - gv Thanh Tùng
cachuongtuduyvaphuongphapgiaitronghinhoxy.thuvienvatly.com.dbb58.pdf

*) Tóm tắt lý thuyết đầy đủ theo một trình tự logic và có hệ thống. *) Đưa ra các hướng tư duy và phương pháp giải khái quát cho từng lớp bài toán. *) Có bài toán mẫu minh họa đi kèm. *) Phần bài tập áp dụng có gợi ý. *) Lời giải chi tiết cho từng bài toán cụ thể.


Xem trước tài liệu Các hướng tư duy và phương pháp giải trong hình OXY - gv Thanh Tùng