[Word] Câu giao thoa sóng cơ (góc cực đại)

linhvc Upload ngày 05/07/2013 18:41

File Câu giao thoa sóng cơ (góc cực đại) Word thuộc chuyên mục Tài liệu khác của linhvc liên quan đến giao thoa, sóng cơ, Câu giao thoa sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 05/07/2013 và cho đến giờ nó được tải về 322 lượt.


Câu giao thoa sóng cơ (góc cực đại)
cAu-39---mA-318.thuvienvatly.com.7767f.doc

 Lời giải chỉ có tính chất tham khảo


Xem trước tài liệu Câu giao thoa sóng cơ